1. SPLOŠNO

Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s
fizičnimi osebami preko spletne strani/trgovine trgovina.cosanostra.si (v nadaljevanju spletna trgovina), katero upravlja podjetje: Matjaž Pandev s.p., Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 125, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka: 3050211000; davčna številka: SISI38560615 (v nadaljevanju trgovec/prodajalec). Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskim zakonom (OZ), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).  


Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca in trgovca ter poslovni odnos med kupcem in trgovcem oz. upravljalcem spletne trgovine.


Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik/kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.


2. DOSTOPNOST INFORMACIJ


Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
- podatki o identiteti trgovca (firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba
vpisana);
- kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s
trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
- informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine,
vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
- informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
- način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
- informacije o načinu plačila;
- podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
- informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za
odstop;
- informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane
uporabnika;
- informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi trgovca
za stike z uporabniki.


3. REGISTRACIJA UPORABNIKA

Za uspešen nakup registracija uporabnika ni obvezna. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi uporabnik uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika spletne trgovine Cosanostra nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Ob registraciji prejme uporabnik na svoj elektronski naslov potrdilo o registraciji z dostopom do urejanja svojih uporabniških podatkov, kjer lahko spremeni svoje geslo in spremlja svoja naročila. Uporabnik z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navedel ob registraciji, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo.


4. NAROČILO IN POSTOPEK NAKUPA

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja. Vse slike poleg izdelkov so simbolične.


Nakup na spletni strani www.trgovina.cosanostra.si izvedete tako, da med možnimi artikli izberete želenega, izberete tudi željeno količino in kliknete: “Dodaj v košarico”. (Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.) Nadaljujete s klikom nadaljuj na blagajno, kjer vpišete vaše podatke in se odločite za način plačila ter izberete možnost dostave.


Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-poštni naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine, končne cene, podatki o nakazilu in datuma dostave.
Preklic naročila: Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. Morebiten preklic naročila lahko kupec v roku 12 (dvanajst) ur sporoči na elektronski naslov info@cosanostra.si. Če kupec v dogovorjenem roku ne prekliče svojega naročila, pomeni, da je pogodba o nakupu izdelkov med kupcem in prodajalcem nepreklicno sklenjena. Ko je enkrat pogodba o nakupu sklenjena, je ta shranjena na sedežu prodajalca, kjer je dostopna vsak delovni dan med 12. in 15. uro.
Podjetje ob prejemu potrditve o naročilu pregleda stanje zalog oz. možnost dobave. Če artikla ni mogoče dobaviti v napisanem roku se kupca o tem obvesti na vpisano telefonsko številko oz. e-mail naslov.
Odpošiljanje: možen je samo osebni prevzem.


5. NAČINI PLAČILA

Uporabniku se omogočajo naslednji načini plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
-  z gotovino ali s plačilno kartico ob prevzemu,
- plačilo s kreditno kartico, pri katerem kupec vnese podatke kartice in izvede plačilo.          
                                                                
6. IZDAJA RAČUNA

Prodajalec po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje račun v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za kupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne upošteva. Kupec je dolžan račun v elektronski obliki shraniti, saj lahko kasneje služi kot garancijski list. Račun pošiljamo v elektronski obliki zato, ker tako prispevamo k ohranjanju okolja. Račun ustreza vsem, z zakonom določenim zahtevam in je vsebinsko v skladu z 81. do 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost –
ZDDV-1.


7. DOSTAVA

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi naslednji način dostave oz. prevzema izdelkov: osebni prevzem (brezplačen) na sedežu podjetja vsak delovni dan po dogovoru.

8. CENE

Prodajalec je zavezanec za DDV, tako da cene že vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo na dan nakupa in veljajo do preklica. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. Prodajalec si v takih primerih pridržuje pravico do spremembe cene med obdelavo naročila. V tem primeru bo kupec o tem pisno obveščen in mu bo ponujena možnost odstopa od pogodbe, hkrati pa mu bo ponujena tudi rešitev v obojestransko zadovoljstvo.


9. KODA ZA POPUST

Koda za popust prinaša različne ugodnosti pri nakupu prek spletne trgovine in je časovno omejena. Aktivno kodo za popust najdete v oglasnih sporočilih ali drugih medijih. Kodo za popust izkoristite tako, da izberete artikle, ki jih želite kupiti in jih dodate v košarico. Ko končate z dodajanjem artiklov v košarico, nadaljujte s klikom na gumb Prikaži košarico. V košarici pod naštetimi izbranimi izdelki vpišite kodo za popust. Vnos potrdite s klikom na gumb Unovči kupon. Ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je treba poravnati.

Akcije in kode za popust se (razen izjemoma) med seboj izključujejo, kupec lahko v
posameznem naročilu koristi le eno kodo. Na izdelke v akciji kode za popust ni možno uveljavljati.

10. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Podjetje hrani naslednje podatke registriranih kupcev v spletni trgovini: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino. Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

11. STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemur mu prodajalec mora izdati potrdilo ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

13. VRAČILO in REKLAMACIJE BLAGA

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.
V  primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.
Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

14. ELEKTRONSKA OBVESTILA

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na elektronska obvestila se strinjate z uporabo osebnih podatkov za namene e-obveščanja s strani Podjetja. Seznanjeni ste, da se lahko iz sistema prejemanja obvestil odjavite z elektronskim sporočilom ODJAVA na naslov info@cosanostra.si. Podjetje se zavezuje, da bo hranil, obdeloval in varoval pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1 (z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov). Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

15. PRITOŽBE IN SPORI

Trgovec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in  Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Trgovec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec s prodajalcem Matjaž Pandev s.p., Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem 125, 2390 Ravne na Koroškem, lahko poveže po elektronski pošti na info@cosanostra.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@cosanostra.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec bo v roku pet (5) delovnih dni potrdil kupcu, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo pri reševanju spora, kar je tudi glavna
ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Podjetje ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora (skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov). Kot ponudnik spletne trgovine na območju republike Slovenije, objavljamo elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Pogoji poslovanja so bili posodobljeni 1. 8. 2022